Sme spotrebitelia. A sme najlepší poradcovia pre vašu značku.

Najúspešnejšie značky sú tie, ktoré najlepšie rozumejú ich zákazníkom. Naštartujte zmysluplný dialóg s vašimi zákazníkmi ešte dnes.

Vaša značka by mala byť na Opineone.

Existuje veľa dobrých dôvodov, tu je zopár z nich:

Fun & Engaging

Zábava & zapojenie

Výskumné projekty v Opineone sú zábavné, čo udržuje team motivovaný a kreatívny.

Deep Consumer Insights

Hĺbkové insighty

Narozdieľ od štandardných kvantitatívnych prieskumov, Opineon prináša vysoko kvalitné insighty a spätnú väzbu.

Get Inspired

Načerpajte inšpiráciu

Vytvárajte nápady pre váš biznis či komunikáciu priamo spolu s vašimi zákazníkmi.

Plenty of Research Tools

Paleta nástrojov

Platforma prináša na výber výskumné nástroje od diskusií a dotazníkov až po fotografie, moodboardy či písanie príbehov.

Scientific Approach

Vedecký prístup

Všetky výskumné projekty vedie profesionálny kultúrny antropológ, čo garantuje vedeckú kvalitu výstupov.

Tactical or Long-term

Takticky či dlhodobo

Rýchle, intenzívne projekty umožňujú získať výsledky v priebehu dní. Dlhodobé projekty na druhej strane umožňujú zachytiť trendy a zmeny v správaní.

Inovatívny prístup
k marketingovému výskumu

Umožňujeme značkám naštartovať efektívnu, online konverzáciu s ich zákazníkmi.

Vybraný team spotrebiteľov sa zapája do projektu a participuje na rôznych úlohách, ako sú napríklad diskusie, dotazníky, nahrávanie fotografií či písanie príbehov.

Táto komunita je vedená kultúrnymi antropológmi a expertami na marketing, ktorí ju priebežne orientujú smerom k výskumným cieľom projektu.

Projektové plány

Všetky výskumné projekty v Opineone sú prispôsobené potrebám klienta. Tu je pár typických príkladov:

Taktický

3 - 7 dní

  • Intenzívny projekt, rýchle tempo
  • Vhodný pre taktické testy
  • Rýchle nasadenie

Hĺbkový

~ 2 týždne

  • Štandardná dĺžka projektu
  • Prináša hĺbkové insighty do problematiky
  • Rýchle nasadenie

Dlhodobý

1 - 3 mesiace

  • Ideálny na analyzovanie trendov
  • Sleduje zmeny v správaní
  • Silné zapojenie teamu

Značky a spoločnosti, ktoré používajú Opineon

Názory na Opineon

Máte záujem zistiť viac?

Nechajte nám váš e-mail a kontaktuje vás jeden z našich konzultingových partnerov.